Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Gasten van De Boetzelaer zijn bekend met onze algemene voorwaarden. Deze zijn openbaar gesteld op www.deboetzelaer.nl.

De huisregels worden gepubliceerd in de hal van de accommodatie.

Bij verschil van mening over de uitleg van een huisregel, is het oordeel van de dienstdoende leidinggevende altijd doorslaggevend.

Iedere gast is verplicht aanwijzingen van medewerkers stipt en direct op te volgen.

Bezoekers vanaf 14 jaar dienen zich op verzoek van de medewerkers te legitimeren.

Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.

Ongewenste en/of aanstootgevende intimiteiten worden niet getolereerd.

Met behulp van videoregistratie wordt er gewaakt over de veiligheid van bezoekers en medewerkers.

Personen en/of groepen die zich misdragen, kunnen uit de accommodatie worden verwijderd zonder recht op restitutie van de betaalde entree.

Aan personen die zich niet aan de huisregels houden of zich misdragen kan de toegang worden ontzegd. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt ten alle tijden de politie ingeschakeld. Wat kan leiden tot een ontzegging voor een periode van maximaal 5 jaar.

In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist de directie van De Boetzelaer.

Het is niet toegestaan voorwerpen mee te nemen die gevaar op kunnen leveren. Ook is het niet toegestaan om alcoholische dranken, drugs of geestverruimende middelen mee te brengen.

Aanwezigheid of deelname aan activiteiten binnen De Boetzelaer vindt plaats op eigen risico. De Boetzelaer is niet aansprakelijk voor enig letsel, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal, behoudens in geval van opzet of bewuste en ernstige nalatigheid van medewerkers.

Ter voorkoming van onnodige risico’s is een bezoeker die onder strenge medische controle staat, verplicht dit vooraf te melden bij de receptie.

Het onderwater vastleggen met beelddragers is verboden. Alsmede in de kleedhokjes en toiletten.

Gebruikers van zwembaden dienen gekleed te zijn in nette zwemkleding. De medewerkers van het zwembad zijn bevoegd om te beoordelen of de zwemkleding aan de normen van goed fatsoen voldoen. Indien de zwemkleding naar het oordeel van de medewerker(s) niet voldoen aan de normen van goed fatsoen kan de toegang tot het zwembad direct worden ontzegd. 

In verband met de veiligheid is het in het gehele pand niet toegestaan balspellen te spelen (uitgezonderd in het zwemwater), alsmede ren-spellen.

Ouders en/of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma A, mogen de accommodatie alleen betreden onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder die beschikt over een goede zwemvaardigheid. Zij zijn verplicht om zwemvleugels te dragen of een zwemvest die voldoet aan de EN12402 norm met een minimaal drijfvermogen van 50 Newton (NEN-EN-ISO 12402-5).

Bij inschrijving gaat u akkoord dat de door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in onze administratie. De Boetzelaer houdt zich aan de regelgeving voor correcte omgang met persoonsgegevens zoals vastgelegd in de BRP (Basis Registratie Persoonsgegevens).

1.1 Kleedruimte/hygiëne

Het is niet toegestaan kleding in de kleedhokjes te laten hangen. U dient uw kleding in een lockerkast op te bergen.

Zodra u het kleedhokje of de gemeenschappelijke kleedkamer richting de zwemzaal verlaat, bent u verplicht uw schoenen uit te doen of blauwe overschoentjes aan te trekken. Blauwe overschoentjes zijn te koop bij de receptie.

Douchen voor het betreden van het zwemwater is verplicht.

Het betreden van de zwemzaal, douches en het natte voeten gedeelte van de kleedkamer met buitenschoeisel is niet toegestaan.

Afval dient u te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan

De Boetzelaer is een rookvrije accommodatie.

2. Betalingen

Betaling van een ticket, jaarkaart, badenkaart en/of 4 weken abonnement zwemles geschiedt direct aan de receptie, door middel van contante betaling/pin of per IDEAL op de website www.deboetzelaer.nl.

Voor het gebruik van een badenkaart, jaarkaart, of 4 weken abonnement zwemles koopt u eenmalig een scankaart. Met deze scankaart krijgt u toegang bij de toegangspoortjes. Aan de hand van deze kaart wordt het bezoek geregistreerd. Indien de scankaart kwijt of stuk is, kunt u tegen betaling een nieuwe aanschaffen bij de
receptie. Het huidige saldo wordt dan omgezet naar uw nieuwe scankaart.

Een scankaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

De Boetzelaer behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen en maakt deze onder
meer kenbaar op haar website. In principe worden tarieven per 1 januari verhoogd.

3. Toegang/geldigheidsduur

Toegang tot het zwemmersgedeelte is uitsluitend mogelijk met een geldig

toegangsbewijs dat op de dag zelf geldig is. Het toegangsbewijs dient de gast tijdens het bezoek te bewaren en op verzoek van onze medewerkers te tonen. Wanneer de gast de accommodatie verlaat, vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs tot het zwemmersgedeelte.

Een badenkaart van 12, 25 of 40 is vanaf de aankoopdatum onbeperkt geldig. Een jaarabonnement is één jaar geldig na datum van aanschaf. Een 12 badenkaart, te gebruiken voor zwemles voor volwassenen/borstcrawl cursus, is vier maanden geldig. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.

Het 4 weken abonnement zwemles voor het diploma A, B en C of zwemvaardigheid 1, 2 en 3 is geldig voor een door de Boetzelaer vastgestelde periode van 4 weken. Als de geldigheid is verstreken wordt het 4 weken abonnement voor eenzelfde periode verlengd. Dit kan in de webshop of bij de receptie. Deze betaling dient voor de eerste nieuwe les van de nieuwe periode te zijn voldaan. Indien er na de afloop van de geldigheid niet binnen 2 weken wordt verlengd, vervalt de leerplek van de leerling.

Het zwemdiploma wordt eenmalig verstrekt.

Een (E-)ticket dient bij de toegangspoortjes gescand te worden en kan eenmalig worden gebruikt. De barcode mag niet worden beschadigd of gevouwen (t.b.v. leesbaarheid).
Het (E-)ticket is alleen geldig wanneer de barcode leesbaar is. Druk het E-ticket af op blanco A4-papier of biedt de barcode aan via uw smartphone. E-tickets zijn uitsluitend geldig op het daarvoor bestemde moment. (E-)tickets kunnen niet worden omgewisseld voor contanten. 

Wilt u uw ticket(s) annuleren of wijzigen? Ga dan naar https://www.deboetzelaer.nl/mijn-gegevens.  Vervolgens kunt u in uw account onder “Mijn actieve producten” uw reservering annuleren. U kunt daarna een nieuwe reservering plaatsen met de reeds gekochte ticket(s). Deze blijven twee maanden geldig vanaf de datum dat u de ticket(s) gekocht heeft.
Er vindt geen restitutie van aangeschafte tickets plaats.

4. Opzeggen

Tussentijdse opzegging, wijziging of opschorting van een abonnement of badenkaart voor bepaalde tijd is niet mogelijk. Er vindt geen restitutie van abonnementsgelden plaats.

Opzeggen van het 4 weken abonnement zwemles dient per e-mail plaats te vinden. Er geldt een opzegtermijn van één vastgestelde periode van 4 weken. Uw 4 weken abonnement stopt op de laatste dag van de volgende 4 weken periode. De opzegtermijn geldt ook voor het tijdelijk terugplaatsen op de wachtlijst. Er wordt geen restitutie gegeven op het 4 weken abonnement zwemles/ inschrijfgeld.

Op het moment dat uw zoon/dochter bij De Boetzelaer een diploma behaalt en hij/zij niet verder gaat voor een volgend diploma, stopt het abonnement zwemles automatisch. U hoeft hier niet apart voor op te zeggen.

5. Vakantie en ziekte

De Boetzelaer houdt zich het recht voor om het openingstijdenrooster tussentijds te wijzigen, tevens kunnen er afwijkende zwemlestijden worden toegepast in álle schoolvakanties zonder restitutie van abonnementsgelden. De zwemlessen worden aan u doorberekend. Het openingstijdenrooster is beschikbaar op de website van De Boetzelaer (www.deboetzelaer.nl). 

5.1 Gemiste zwemlessen

Gedurende de zwemlessen van het A-diploma is het mogelijk om maximaal vier keer kosteloos een gemiste zwemles in te halen op een andere dag en/of tijd. U zet een zogenoemde “joker” in. U kunt één joker inzetten in bad 2, één in bad 3, één in bad 4 & één in bad A.
Wanneer uw zoon/dochter instroomt vanuit een ander zwembad en start in bad 4 heeft u recht op één joker.
Gedurende de zwemlessen van het B, C diploma en zwemvaardigheid 1, 2 en 3 kunt u één keer per diploma de joker inzetten om een gemiste les in te halen. Het is niet mogelijk niet gebruikte jokers mee te nemen naar een volgend bad/diploma.

Wanneer uw zoon/dochter gedurende een periode één of meerdere lessen mist, dient
het volledige 4 weken abonnement te worden betaald. U dient uw zoon/dochter af te melden voor de zwemles. Dit kunt u doen in het leerlingvolgsysteem, per e-mail of telefonisch.
Bij langdurige afwezigheid in verband met bijvoorbeeld een ziekenhuisopname kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. U dient hiervoor contact op te nemen met de leidinggevende van de receptie.

6. Zwemlessen ABC / Zwemvaardigheid 123

Tijdens de zwemlessen kunt u uw zoon/dochter tot aan de deur bij de douches begeleiden. Het is dan niet toegestaan de zwemzaal te betreden.

Uw zoon/dochter mag tot 10 minuten na de start van de les nog deelnemen. Er wordt geen restitutie gegeven bij te laat komen.

7. Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij de receptie, info@deboetzelaer.nl of via 0174-28 66 10. De receptiemedewerkers zorgen ervoor dat uw vraag terecht komt bij de desbetreffende collega.

8. Slotbepaling

Op het moment van aanschaf van uw (E-)ticket/badenkaart/4 weken abonnement zwemles of jaarkaart dan wel de accommodatie betreedt conformeert u zich aan deze algemene voorwaarden. De directie behoudt zich het recht van wijzigingen toe.